Systems Engineering Eye-opener

Din första inblick i systems Engineering:

Vår Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är tänkt att ge dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems engineeringförmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

Läs mer

Systems Engineering Basics

Ditt avstamp i utveckling och upphandling av teknologiintensiva produkter:

I vår helt nyutvecklade grundkurs i systems engineering får du under två eller tre intensiva dagar en helhetsbild på hur du kan utveckla eller köpa tekniska system och tjänster. Du börjar under kursen bygga upp ett gemensamt språk för systems engineering och vi förklarar dynamiken i industriellt utvecklingsarbete. Vi klarar också ut begrepp som system, livscykler, krav, teknisk projektplanering och arkitektur.

Läs mer om kursen

Beyond Greenfield Engineering

SYSTEMUTVECKLING MED FOKUS PÅ COTS*, SYSTEMARV OCH PRODUKTLINJER:

När du utvecklar eller upphandlar en teknologiintensiv produkt, börjar du oftast inte med ett blankt papper. I regel måste du anpassa dina utvecklingsaktiviteter till vad du redan har sedan tidigare. Du kanske måste integrera teknologi som du köper färdig, så kallad COTS*, eller också vill du maximera utnyttjadet av komponenter som du redan har i din produktportfölj, eller förhålla dig till ditt systemarv. Låter det här bekant?

Läs mer om kursen

Systems Integration Fundamentals

Ditt steg vidare i arkitekturdriven systemintegration:

Här är kursen som introducerar dig till systemintegration - ett av de mest kritiska, men ofta också ett av de mest eftersatta - områdena inom systemutveckling. Den framgångsrike integratören måste komplettera designerns perspektiv där systemets och dess element analyseras i sin tänka omgivning, med ett synsätt som säkerställer att produkten stegvis sätts samman till en helhet som levererar värde i sin verkliga omgivning.

Läs mer om kursen

Systems Engineering Management

Ditt avstamp i tekniskt ledarskap:

Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade kompetens mer effektivt? I vår kurs i tillämpat tekniskt ledarskap hjälper vi dig att bygga upp din verktygslåda för att planera och leda teknologiintensiv verksamhet.

Läs mer om kursen

Creating useful requirements

Lär dig praktisk kravhantering:

Vår kortkurs i kravhantering ger dig en god grund för att beskriva industriella produkter och tjänster med tydliga krav som är anpassade till dina unika behov. I kursen går vi igenom de olika delar som användbara krav består av, och hur de kan kombineras till en värdeskapande helhet.

Läs mer om kursen

Engineering Decision Making

Bli en vassare teknisk beslutsfattare:

Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

Läs mer om kursen

Systems Architecting Primer

Vårt "Boot Camp" i praktisk systemarkitektur:

En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters gemensamma språk. En bra arkitektur hjälper dig också att hålla ögonen på det som är viktigt och kritiskt i ditt system.

Läs mer om kursen