Login

 

Om din integritet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Decisionwares tjänster, vare sig du redan är kund eller till exempel prenumererar på våra nyhetsbrev.

För att kunna erbjuda dig de allra bästa tjänsterna och för att kunna hjälpa dig om du har frågor så behöver vi spara olika uppgifter om dig. Vi lägger stor vikt vid att alltid skydda din integritet och att följa lagar och regler. Vi lagrar därför inte information om dig längre än nödvändigt och gör allt vi kan för att den ska vara skyddad. All information lagras av vår leverantör i Sverige och vi använder inga tjänster som innebär att informationen lagras i länder utan ordentligt skydd för personlig integritet.

Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), LEK och personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Vad sparar vi?

Personuppgifter vi lagrar är uppgifter du uppger själv, som namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, och uppgifter vi behöver för att fakturera dig samt administrera ditt deltagande i våra kurser. I vissa fall kompletteras de med annan information som vi inhämtar från andra källor. Uppgifterna sparas för att kunna leverera de tjänster du beställer hos oss, för att kontakta dig, för att kunna fakturera samt för att kunna hjälpa dig om du har frågor. Du kan när som helst avsäga dig prenumeration på nyhetsbrev och liknande.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller använder någon av våra tjänster. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

Personuppgiftsansvarig

Decisionware AB, org nr 556971-1400, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas inom Decisionwares verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss om du upptäcker några felaktigheter eller har några frågor.

Ditt godkännande

När du använder tjänster på vår webbplats, till exempel anmäler dig till våra nyhetsbrev, eller anmäler dig till en kurs hos oss godkänner du samtidigt att vi hanterar och lagrar vissa personuppgifter kopplade till dig.