Din integritet är viktig för oss

Vi har förtydligat vår integritetpolicy och EU:s dataskyddsförordning GDPR. Gäller från 2018-05-25:

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Decisionwares tjänster, vare sig du är kund eller till exempel prenumererar på våra nyhetsbrev.

För att kunna erbjuda dig de allra bästa tjänsterna och för att kunna hjälpa dig om du har frågor så behöver vi spara olika uppgifter om dig. Vi lägger stor vikt vid att alltid skydda din integritet och att följa lagar och regler. Vi lagrar därför inte information om dig längre än nödvändigt och gör allt vi kan för att den ska vara skyddad. All information lagras av vår leverantör i Sverige och vi använder inga tjänster som innebär att informationen lagras i länder utan ordentligt skydd för personlig integritet.

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018.

Vad sparar vi?

Personuppgifter vi lagrar är uppgifter du uppger själv, som namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, och uppgifter vi behöver för att fakturera dig, informera dig, samt administrera ditt deltagande i våra kurser. I vissa fall kompletteras de med annan information som vi inhämtar från andra källor. Uppgifterna sparas för att kunna leverera de tjänster du beställer hos oss, för att kontakta dig, för att kunna fakturera dig samt för att kunna hjälpa dig om du har frågor. Du kan när som helst avsäga dig prenumeration på nyhetsbrev och liknande.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss, använder någon av våra tjänster eller vi har ett berättigat intresse av att kunna nå dig. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

Personuppgiftsansvarig

Decisionware AB, org nr 556971-1400, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Decisionwares verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om du upptäcker några felaktigheter, har några frågor, eller vill bli raderad från våra register.

Rättslig grund

När du använder tjänster på vår webbplats, till exempel anmäler dig till våra nyhetsbrev, eller anmäler dig till en kurs hos oss godkänner du samtidigt att vi hanterar och lagrar personuppgifter kopplade till dig. Den rättsliga grunden för att vända cookies är fullgörande av avtalsmässiga åtaganden år dig (sessioncookies) samt berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag (permanenta cookies). Den rättsliga grunden för att lagra personuppgifter som du själv anger i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller till någon av våra kurser är för att fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.

Våra besökares integritet (Cookies)

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator (eller annan enhet) och som används för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Det finns två typer av cookies:

 • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Användande av cookies

På den här webbplatsen används cookies i följande syften:

 • Känna igen dig som besökare och komma ihåg inställningar för att skapa en bra användarupplevelse.
 • Samla besökarstatistik på övergripande nivå. Ingen personlig information registreras.
 • Integration med sociala medier och vår lärportal.

Ta bort eller blockera cookies

De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt. Du kan via din webbläsares inställningar välja att blockera användning av cookies eller radera redan befintliga cookies. Information om hur du gör önskande inställningar finns oftast i webbläsarens hjälp-meny. Observera att vissa funktioner kan upphöra att fungera till fullo om du väljer att blockera cookies.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Våra följares integritet

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan och använder endast dina uppgifter för att kontakta dig med information som rör Decisionware eller tipsa om vidareutbildning och förmedla annan relaterad information som vi tror kan vara intressant för dig.

I samband med att du gör en intresseanmälan hos oss eller anmäler dig till vårt digitala nyhetsbrev godkänner att vi använder de uppgifter du angett för att kunna leverera den tjänsten du beställt eller kontakta dig för att informera dig om våra kurser eller svara på frågor. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Adress
 • Företagsnamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Radera eller ändra dina uppgifter

Decisionware värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan alltid kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

Våra användares integritet

Information om hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Decisionware är ett företag som uteslutande arbetar med industriell kompetensutveckling. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot våra kunder samt lagstadgade krav exempelvis enlig bokföringslagen använder vi digitala verktyg för exempelvis elevkommunikation, kursadministration och fakturering. Vi använder även digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Genomförs kurser tillsammans med samarbetspartners och underleverantörer utbyts personuppgifter med dessa i sådan omfattning att vi kan leverera beställda tjänster till våra kunder. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Adress
 • Företagsnamn
 • Postadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Tidigare kontakter
 • Särskilda önskemål
 • Genomgångna kurser och studieprestationer
 • Personligt adresserad korrespondens för marknadsföring och leverans av tjänster

Vårt ansvar och dina rättigheter

Decisionware värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket.

Du kan alltid kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

Vi skyddar din integritet

Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation eller hos våra samarbetspartners och underleverantörer. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vår Lärportal är en digital molntjänst. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

 • utökade möjligheter till samarbete mellan våra elever
 • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
 • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. I dagsläget är dessa molntjänster kopplade till Decisionware:s internetsajt. Informationen tillhör fortfarande Decisionware och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med vår leverantör. Datalagring sker inom EU.

Vad händer när jag avslutar min utbildning?

I samband med att du går en kurs hos oss eller av annan anledning för tillgång till våra digitala tjänster informerar vi dig om hur läge du har tillgång till tjänsten. Ditt användarkonto inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Om du vill behålla kursmaterial efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Observera att kursmaterial på våra kurser är vår intellektuella egendom och att du måste godkänna våra ”Terms of use” för att använda det. Det finns dock uppgifter som vi enligt lag eller avtal är skyldiga att spara under längre tid för att fullgöra åtaganden mot din arbetsgivare eller faktureringsunderlag.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.