Creating useful requirements

Lär dig praktisk kravhantering:

Vår kortkurs i kravhantering ger dig en god grund för att beskriva industriella produkter och tjänster med tydliga krav som är anpassade till dina unika behov. I kursen går vi igenom de olika delar som användbara krav består av, och hur de kan kombineras till en värdeskapande helhet.

Kursen tar upp olika tekniker för att formulera krav och visar hur kravtexten kan kompletteras med attribut för t ex konfigurations- och riskhantering samt kravrelationer kopplande bl a till spårbarhet och kravnedbrytning. Vi beskriver också olika sätt att organisera krav i en kravspecifikation och hur flera kravspecifikationer tillsammans kan beskriva ett större system eller ett kund-leverantörsförhållande.
Kursen kombinerar interaktiva lektioner med gruppövningar och diskussioner. Teori, ramverk och principer görs lätt¬illgängliga med verkliga exempel och konkreta tips. Kursen ger en tillämpad introduktion till krav och kravhantering och är anpassad till IREB , INCOSE , ISO/IEC 15288 och ISO/IEC 42010.

Vår kortkurs i att skapa användbara krav är fortsättning på vår grundkurs i Systems Engineering Basics som vill lära dig mer om krav och kravhantering. Kursen är också en utmärkt fördjupning för dig som redan kan lite om krav och kravhantering, och som vill lära dig mer om dess relation till övriga delar av systems engineering i teknikintensiva projekt och verksamheter.

IREB: International Requirements Board
INCOSE: International Council on Systems Engineering

Kurskod: DW120| Nivå: Fördjupning| Längd: 2 dagar | Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska| Ideal gruppstorlek: 16 elever