Systems Architecting Primer

Vårt "Boot Camp" i praktisk systemarkitektur:

En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters gemensamma språk. En bra arkitektur hjälper dig också att hålla ögonen på det som är viktigt och kritiskt i ditt system.

Vår Systems Architecting Primer ger dig en bra basplatta för att ta tag i din systemarkitektur och anpassa den till ditt system-i-fokus, dina projekt och din organisations behov. Utifrån ett case som du väljer själv får du hjälp att själv skapa enkla och användbara arkitekturbeskrivnngar av ditt system-i-fokus. I kursen demonstrerar vi också olika typer av modellbeskrivningar som du kan använda för att anpassa din arkitekturbeskrivning till ditt system-i-fokus, dina projekt och din organisation.

Kurskod: DW130 | Nivå: Fördjupning | Kurslängd: 2-4 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska | Ideal gruppstorlek: 12 elever