Systems Integration Fundamentals

Ditt steg vidare i arkitekturdriven systemintegration:

Här är kursen som introducerar dig till systemintegration - ett av de mest kritiska, men ofta också ett av de mest eftersatta - områdena inom systemutveckling. Den framgångsrike integratören måste komplettera designerns perspektiv där systemets och dess element analyseras i sin tänka omgivning, med ett synsätt som säkerställer att produkten stegvis sätts samman till en helhet som levererar värde i sin verkliga omgivning.

En klok kombination av dessa två synsätt ger kraftfulla möjligheter att starta integration tidigt i utvecklingslivscykeln och att låta integration utgöra en sparringpartner till andra utvecklingsaktiviteter, och en drivande kraft för effektiv riskhantering.

Kurskod: DW140 | Nivå: Fortsättning | Längd: 3 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska | Ideal gruppstorlek: 16 elever