Systems Engineering Basics

Ditt avstamp i utveckling och upphandling av teknologiintensiva produkter:

I vår helt nyutvecklade grundkurs i systems engineering får du under två eller tre intensiva dagar en helhetsbild på hur du kan utveckla eller köpa tekniska system och tjänster. Du börjar under kursen bygga upp ett gemensamt språk för systems engineering och vi förklarar dynamiken i industriellt utvecklingsarbete. Vi klarar också ut begrepp som system, livscykler, krav, teknisk projektplanering och arkitektur.

Läs mer om kursen