Engineering Decision Making

Bli en vassare teknisk beslutsfattare:

Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

En omvärld i ständig förändring och krympande marknadsfönster gör också att kort- och långsiktiga tidsaspekter spelar en allt större roll i ett allt mer dynamiskt beslutsfattande. Många gånger tar vi också helt omedvetet beslut som senare får stora konsekvenser. Vår kurs Engineering decision making ger dig grunderna i tekniskt beslutsfattande och låter dig pröva dina färdigheter som teknisk beslutsfattare.

Kurskod: DW220 | Nivå: Fördjupning | Längd: 2 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska | Ideal gruppstorlek: 12 elever