Systems Engineering Eye-opener

Din första inblick i systems Engineering:

Vår Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är tänkt att ge dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems engineeringförmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

Dagen är utformad för att passa något större grupper än våra lite längre introduktions och fortsättningskurser. Den riktar sig till också flera olika intressenter som berörs av systems engineering i sitt dagliga arbete med att driva teknologiintensiva projekt. Inspirationsdagen syftar också till att skapa en positiv syn på systems engineering genom att diskutera hur olika målgrupper, som exempelvis utvecklare, projektledare och beslutsfattare kan dra nytta av systems engineering. Under dagen ger vi också flera exempel på metodik och hur den kan användas i livscykelprocesser för teknologiintensiva projekt.

En Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är en bra förberedelse för vår introduktionskurs Systems Engineering Basics såväl som våra fortsättningskurser i systemarkitektur, systemintegration och tekniskt ledarskap/beslutsfattande.

Kurskod: SEEYO | Nivå: Inspirationsdag| Kurslängd: 1 dag| Språk: Svenska eller Engelska. Kursmaterial på engelska| Ideal gruppstorlek: ca 20 elever