Systems Engineering Eye-opener

Din första inblick i systems Engineering:

Vår Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är tänkt att ge dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems engineeringförmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

Dagen är utformad för att passa något större grupper än våra lite längre introduktions och fortsättningskurser. Den riktar sig till också flera olika intressenter som berörs av systems engineering i sitt dagliga arbete med att driva teknologiintensiva projekt. Inspirationsdagen syftar också till att skapa en positiv syn på systems engineering genom att diskutera hur olika målgrupper, som exempelvis utvecklare, projektledare och beslutsfattare kan dra nytta av systems engineering. Under dagen ger vi också flera exempel på metodik och hur den kan användas i livscykelprocesser för teknologiintensiva projekt.

En Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är en bra förberedelse för vår introduktionskurs Systems Engineering Basics såväl som våra fortsättningskurser i systemarkitektur, systemintegration och tekniskt ledarskap/beslutsfattande.

Kurskod: DW100 | Nivå: Inspirationsdag| Kurslängd: 4-6 timmar| Språk: Svenska eller Engelska| Ideal gruppstorlek: ca 20 elever|För mer information: Kontakta Jonas Andersson på +46 707 707014 eller anmäl ditt intresse

Målgrupp

Du behöver inga direkta förkunskaper för delta i och uppskatta vår Systems Engineering Eye-opener. Har du tidigare erfarenhet av utveckling eller upphandling av teknologiintensiva produkter kommer du att få ut mer av dagen

Lärandemål

Den har dagen ger dig en översikt av grundläggande termer och begrepp kopplade till systems engineering och deras betydelse för olika intressenter. Inspirationsdagen syftar i första hand till att skapa medvetenhet om systems engineering, samt att bidra till att väcka intresse och förståelse för nyttan av systems engineering som utgångspunkt för utveckling och upphandling av teknologiintensiva produkter

Ur innehållet

Under dagen kommer vi att beröra och diskutera följande teman:

 • Vad är Systems Engineering och vem är Systems Engineer?
 • Ett gemensamt språk för system, livscykler, projekt och produkter.
 • Beskriva, kommunicera, och analysera system med hjälp av krav, modeller, arkitektur.
 • Att komma igång, och komma vidare, med systems engineering.

Låter det här intressant?

Fyll i namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss. Våra inspirationsdagar är ett utmärkt sätt att skapa förståelse och medvetenhet i din organisation kopplat till viktiga och aktuella ämnen.

 1. Name(*)
  Invalid Input
 2. E-mail(*)
  Invalid Input
 3. Telefon:
  Invalid Input
  Anges bara om du vill bli kontaktad per telefon.
 4. Anmäl dig till Decisionwares nyhetsbrev
  Invalid Input