Beyond Greenfield Engineering

SYSTEMUTVECKLING MED FOKUS PÅ COTS*, SYSTEMARV OCH PRODUKTLINJER:

När du utvecklar eller upphandlar en teknologiintensiv produkt, börjar du oftast inte med ett blankt papper. I regel måste du anpassa dina utvecklingsaktiviteter till vad du redan har sedan tidigare. Du kanske måste integrera teknologi som du köper färdig, så kallad COTS*, eller också vill du maximera utnyttjadet av komponenter som du redan har i din produktportfölj, eller förhålla dig till ditt systemarv. Låter det här bekant?

Läs mer om kursen

Systems Integration Fundamentals

Ditt steg vidare i arkitekturdriven systemintegration:

Här är kursen som introducerar dig till systemintegration - ett av de mest kritiska, men ofta också ett av de mest eftersatta - områdena inom systemutveckling. Den framgångsrike integratören måste komplettera designerns perspektiv där systemets och dess element analyseras i sin tänka omgivning, med ett synsätt som säkerställer att produkten stegvis sätts samman till en helhet som levererar värde i sin verkliga omgivning.

Läs mer om kursen

Systems Engineering Management

Ditt avstamp i tekniskt ledarskap:

Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade kompetens mer effektivt? I vår kurs i tillämpat tekniskt ledarskap hjälper vi dig att bygga upp din verktygslåda för att planera och leda teknologiintensiv verksamhet.

Läs mer om kursen