Beyond Greenfield Engineering

SYSTEMUTVECKLING MED FOKUS PÅ COTS*, SYSTEMARV OCH PRODUKTLINJER:

När du utvecklar eller upphandlar en teknologiintensiv produkt, börjar du oftast inte med ett blankt papper. I regel måste du anpassa dina utvecklingsaktiviteter till vad du redan har sedan tidigare. Du kanske måste integrera teknologi som du köper färdig, så kallad COTS*, eller också vill du maximera utnyttjadet av komponenter som du redan har i din produktportfölj, eller förhålla dig till ditt systemarv. Låter det här bekant?

Vår kurs Beyond Greenfield Systems Engineering riktar sig till alla som har grundläggande kunskaper i systemutveckling, och som vill bli bättre på att utveckla, underhålla eller vidmakthålla system när man inte börjar från början.

Under tre intensiva dagar, kommer du att får en systematisk genomgång som fokuserar på hur du kan anpassa din utvecklingsmetodik för traditionell "greenfield" systems engineering till utveckling av system som är anpassade till vad du redan har. Kursen blandar interaktiva lektioner och gruppvisa övningar för att hjälpa dig att bli vassa på system engineering som tar hänsyn till  COTS*, systemarv, och produktlinjer.

*COTS: Commercial-of-the-shelf

Kurskod: DW160 | Nivå: Fortsättning | Kurslängd: 3 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska| Ideal gruppstorlek: 16 elever