Systems Engineering Basics

Ditt avstamp i utveckling och upphandling av teknologiintensiva produkter:

I vår helt nyutvecklade grundkurs i systems engineering får du under två eller tre intensiva dagar en helhetsbild på hur du kan utveckla eller köpa tekniska system och tjänster. Du börjar under kursen bygga upp ett gemensamt språk för systems engineering och vi förklarar dynamiken i industriellt utvecklingsarbete. Vi klarar också ut begrepp som system, livscykler, krav, teknisk projektplanering och arkitektur.

Kursen ger dig ett avstamp att bättre förstå din organisations utmaningar och möjligheter. Den är lämplig både som en övergripande orientering och som en förberedelse till våra fortsättningskurser i tekniskt ledarskap och produktutveckling.

För dig som gillar standarder och handböcker är kursen självklart anpassad till senaste versionerna av INCOSE Handbook, ISO/IEC 15288 och ISO/IEC 42010.

Kurskod: DW101 | Nivå: Introduktion| Längd: 3 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska | Ideal gruppstorlek: 16 elever