Systems Engineering Management

Ditt avstamp i tekniskt ledarskap:

Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade kompetens mer effektivt? I vår kurs i tillämpat tekniskt ledarskap hjälper vi dig att bygga upp din verktygslåda för att planera och leda teknologiintensiv verksamhet.

Under två eller tre intensiva dagar förklarar vi hur du kan planera, leda, följa upp och förbättra din utvecklingsorganisation, din utvecklingslivscykel och dina utvecklingsprocesser med utgångspunkt från din produkt och dess unika risker och möjligheter. Vi lär dig också hur du kan använda din systemarkitektur och dina krav för att säkerställa effektiv kommunikation och riskhantering.

Kurskod: DW201| Nivå: Fortsättning | Längd: 3 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska| Ideal gruppstorlek: 16 elever