Systems Engineering Eye-opener

Din första inblick i systems Engineering:

Vår Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är tänkt att ge dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems engineeringförmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

Läs mer