Systems Engineering Eye-opener

Din första inblick i systems Engineering:

Vår Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är tänkt att ge dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems engineeringförmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

Läs mer

The Business Case for Systems Engineering

Prioritera rätt när du utvecklar och upphandlar teknologiintensiva produkter:

Effektiva och framgångsrika teknologiintensiva projekt är beroende av ett klokt arbetssätt. Systems engineering tillhandahåller en rik metodikverktygslåda som kan anpassas till och kombineras med ditt nuvarande arbetssätt. Vår inspirationsdag The Business Case for Systems Engineering riktar sig till alla som är nyfikna på vilka delar av systems engineering som kan omsättas i verklig nytta för just din organisation.

Läs mer