Creating useful requirements

Lär dig praktisk kravhantering:

Vår kortkurs i kravhantering ger dig en god grund för att beskriva industriella produkter och tjänster med tydliga krav som är anpassade till dina unika behov. I kursen går vi igenom de olika delar som användbara krav består av, och hur de kan kombineras till en värdeskapande helhet.

Läs mer om kursen

Engineering Decision Making

Bli en vassare teknisk beslutsfattare:

Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

Läs mer om kursen

Systems Architecting Primer

Vårt "Boot Camp" i praktisk systemarkitektur:

En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters gemensamma språk. En bra arkitektur hjälper dig också att hålla ögonen på det som är viktigt och kritiskt i ditt system.

Läs mer om kursen