Engineering Decision Making

Bli en vassare teknisk beslutsfattare:

Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

Läs mer om kursen

Systems Architecting Primer

Vårt "Boot Camp" i praktisk systemarkitektur:

En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters gemensamma språk. En bra arkitektur hjälper dig också att hålla ögonen på det som är viktigt och kritiskt i ditt system.

Läs mer om kursen

SysML Explained

LÄR SYSML från en expert:

SysML – the systems modelling language – är en central del i modern MBSE. Språket är kraftfullt och flexibelt, men ställer stora krav på både modellörer och andra intressenter. I SysML Explained lär vi dig från grunden hur du kan skapa en modellbeskrivning av ditt system-i-fokus med hjälp av krav, intressenter, systemkontext, användningsfall och domänblock. I kursen visar vi dig också hur du kan beskriva och analysera verksamhet och krav med hjälp av SysML.

Läs mer om kursen