Systems Engineering Eye-opener

Systems Engineering
Datum: 2019-10-22

Plats: Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93

Vår Systems Engineering Eye-opener ger dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems  engineering- förmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan användas för att förbättra och integrera områden som systemutveckling, upphandling, projektledning och tekniskt ledarskap.

En Systems Engineering Eye-opener inspirationsdag är en bra förberedelse för vår introduktionskurs Systems Engineering Basics såväl som våra fortsättningskurser i systemarkitektur, systemintegration och tekniskt ledarskap/beslutsfattande.

Dagen riktar sig till  olika intressenter som berörs av systems engineering i sitt dagliga arbete med att driva teknologiintensiva projekt. Inspirationsdagen syftar också till att skapa en positiv syn på systems engineering genom att diskutera hur olika målgrupper, som exempelvis utvecklare, projektledare och beslutsfattare kan dra nytta av systems engineering. Under dagen ger vi också flera exempel på metodik och hur den kan användas i livscykelprocesser för teknologiintensiva projekt.

Kursen genomförs i samarbete med SYSE Oy

 

 

 

 

Nivå:
Inspiration
Längd:
1 dag/1 day
Språk:
Engelska/English
Kurslokal:
Hotel Scandic Aulanko
Kurskod:
SEEYO
Adress
Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93

 

Karta