Mentor i tekniskt ledarskap

Det mesta av ditt livslånga lärande sker i ditt dagliga arbete. Ibland kan man emellertid känna att man inte kommer framåt.

En mentor från Decisionware hjälper dig att lyckas i vardagen genom att vara ditt bollplank och genom att ge dig goda råd och praktiska tips.

Vare sig du behöver stöd en gång för att få hjälp att kartlägga dina styrkor och svagheter, eller träffar din mentor regelbundet under lång tid, vågar vi lova att det är investering som betalar sig både för dig som individ och för din organisation.

Våra mentorer har ett coachande förhållningssätt som hjälper dig att växa både kompetensmässigt och som professionell individ. En mentor utgår helt och hållet från dina behov och är därför ett utmärkt komplement till andra former av kompetensutveckling som snabbt ger resultat.

Hör av dig så berättar vi mer om mentorskap, eller kanske vill du boka in en första mentorskapsdag redan nu!

Hör av dig