Visste du att nästan alla våra utbildningar är validerade i både industrin och akademin?

Decisionwares utbildningar är resultatet av en lång och krokig resa mellan olika universitet, myndigheter och industriföretag i flera olika branscher. Den gemensamma nämnaren har hela tiden varit att med enkla medel hjälpa organisationer att bli bättre som leverantörer, upphandlare eller användare av teknologiintensiva produkter. Det är en resa som vi alltid gjort i nära samverkan med våra kunder och partners där vi har lärt av varandra.

Resultatet kan du se i vår kurskatalog.


Vi är stolta över att underlång tid bidragit till att utbilda och forma morgondagens tekniska ledare och experter. Akademiska versioner av våra introduktions- och fortsättningskurser har under lång tid används av universitet och högskolor. Som exempel har våra kurser i teknisk projektledning och systemintegration de senaste sex åren använts som obligatoriska kurser i det industriella masterprogrammet i systems engineering vid ett norskt universitet. Kurserna har också använts av bl a KTH, Chalmers och Försvarshögskolan.

I nära samverkan med våra industriella kunder har vi upprepade gånger fått förtroendet att bidra till att vässa dagens ingenjörer till att bli fullfjädrade tekniska ledare av olika slag. Baserat på vår långa erfarenhet har vi utformat och genomfört flera olika industriella utbildningsprogram, oftast med mer ambitiösa lärandemål än motsvarande kurser och program inom akademin. Våra olika kurser har visat sig vara utmärka komponenter i sådana program, och de har ofta kombinerats med undervisning där våra kunders experter utgör lärare och med andra aktiviteter.

Våra kurser har också visat sig vara uppskattade var för sig, och vi kan idag erbjuda allt från endagars "ögonöppnare" till kurser som via universitet erbjuds som 7,5 poängskurser.

Låter det här intressant, eller kanske för bra för att vara sant? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

Vi brinner för att hjälpa olika organisationer att bli bättre på komplex produktutveckling och tekniskt ledarskap!