SysML Explained

LÄR SYSML från en expert:

SysML – the systems modelling language – är en central del i modern MBSE. Språket är kraftfullt och flexibelt, men ställer stora krav på både modellörer och andra intressenter. I SysML Explained lär vi dig från grunden hur du kan skapa en modellbeskrivning av ditt system-i-fokus med hjälp av krav, intressenter, systemkontext, användningsfall och domänblock. I kursen visar vi dig också hur du kan beskriva och analysera verksamhet och krav med hjälp av SysML.

För att du ska lära dig att visualisera ditt system-i-fokus ur olika perspektiv, får du i kursen prova på att använda SysML för att beskriva och analysera systemarkitektur. Vi tar upp den vanligaste arkitekturvyerna. Vi diskuterar bl a fysiska, logiska, produkt-orienterade och funktionella arkitekturvyer. Kursen innehåller också många praktiska tips och goda möjligheter få hjälp och vägledning av verkliga experter.

SysML Explained är lämplig både som en fristående introduktion till MBSE och som en del i kursprogrammet the Nordic MBSE School. Kursen genomförs i samarbete med OOSE.

Kurskod: DW480 | Nivå: Fördjupning | Längd: 2-4 dagar | Språk: Engelska | Ideal gruppstorlek: 12 elever