Vilken nytta har du egentligen av systems engineering?

Det finns massor av goda skäl att använda större eller mindre delar ur den fantastiska verktygslåda för utveckling och upphandling av komplexa system som Systems engineering erbjuder. Trots det är det ofta svårt att på ett enkelt sätt förklara och motivera för andra vad nyttan består av.

För att vässa dina argument och få inspiration av hur andra har gjort har vi bjudit in Paul Davies som ägnat mer än 30 år av sitt liv åt systems engineering som ingenjör, projektledare, chef och professor. Paul har sammanställt de forskningsstudier som gjorts och under en dag sätter han dessa i sitt sammanhang i vår kortkurs "The Business Case for Systems Engineering" den 23 mars, 2017.

Läs mer om kursen här