Tekniskt ledarskap
Systems Engineering
19
aug
2019
2019-08-19 - 2019-08-21
Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93
Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade kompetens mer effektivt? Vår kurs i
22
aug
2019
2019-08-22 - 2019-08-23
Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93
Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln. En omvärld i ständig förändring och krympande
22
okt
2019
2019-10-22
Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93
Vår Systems Engineering Eye-opener ger dig en litet men viktigt första steg mot att börja bygga upp en systems  engineering- förmåga i din organisation. Du kommer att få en första inblick i vad systems engineering är, och hur det kan
18
nov
2019
2019-11-18 - 2019-11-20
Garnisonen Konferens,Stockholm
Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade
21
nov
2019
2019-11-21 - 2019-11-22
Garnisonen Konferens, Stockholm
Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav,