Engineering Decision Making

Tekniskt ledarskap
Datum: 2019-08-22 - 2019-08-23

Plats: Hotel Scandic Aulanko, Aulangontie 93

Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De förutom produkten eller systemet också avse projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

En omvärld i ständig förändring och krympande marknadsfönster gör också att kort- och långsiktiga tidsaspekter spelar en allt större roll i ett allt mer dynamiskt beslutsfattande. Många gånger tar vi också helt omedvetet beslut som senare får stora konsekvenser.

Vår kurs Engineering Decision Making ger dig grunderna i tekniskt beslutsfattande och förbättrar din förmåga att  ta  kloka tekniska beslut.

Kursen genomförs i samarbete med SYSE Oy

 

 

 

 

Nivå:
Fördjupning/Elaboration
Längd:
2 dagar/2 days
Språk:
Engelska/English
Kurslokal:
Hotel Scandic Aulanko
Kurskod:
DW220w934