Login

 


Tekniskt ledarskap
Systems Engineering
Arkitektur&Design
Systemintegration
11
jun
2018
2018-06-11 - 2018-06-13
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 - Stockholm
Har du en ledande roll i en organisation som utvecklar eller köper tekniska produkter och tjänster? Vill du förbättra balansen mellan tid, ekonomi och kvalitet för din produkt eller ditt projekt? Vill du utnyttja dina medarbetares samlade kompetens
14
jun
2018
2018-06-14 - 2018-06-15
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 - Stockholm
Att utveckla, planera eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att balansera risker och osäkerheter med fakta för att förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval
22
okt
2018
Systems Engineering
2018-10-22 - 2018-10-24
Hotel Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93 - Hämeenlinna
Varmt välkommen till vår introduktionskurs i Systems Engineering. Under tre intensiva dagar introducerar vi dig till systems engineering och diskuterar hur systems engineering kan användas för att utveckla eller köpa tekniska produkter
25
okt
2018
2018-10-25 - 2018-10-26
Hotel Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93 - Hämeenlinna
En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters
19
nov
2018
2018-11-19 - 2018-11-20
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 - Stockholm - Stockholm
En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters
21
nov
2018
2018-11-21 - 2018-11-23
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 - Stockholm
Här är kursen som introducerar dig till systemintegration - ett av de mest kritiska, men ofta också ett av de mest eftersatta - områdena inom systemutveckling. Den framgångsrike integratören måste komplettera designerns perspektiv där