Systems Architecting Primer

Vårt "Boot Camp" i praktisk systemarkitektur:

En väl utformad systemarkitektur är ett av dina viktigaste verktyg för att utveckla eller upphandla komplexa produkter eller tjänster, och dessutom hålla dem vitala under hela sin livscykel. Systemarkitektur är dina intressenters gemensamma språk. En bra arkitektur hjälper dig också att hålla ögonen på det som är viktigt och kritiskt i ditt system.

Vår kurs Systems architecture essentials ger dig en bra basplatta för att ta tag i din systemarkitektur och anpassa den till ditt system-i-fokus, dina projekt och din organisations behov. I kursen demonstrerar vi också olika typer av modellbeskrivningar som du kan använda för att anpassa din arkitekturbeskrivning till ditt system-i-fokus, dina projekt och din organisation.

Kurskod: DW130 | Nivå: Fördjupning | Kurslängd: 2-4 dagar | Språk: Svenska eller engelska | Ideal gruppstorlek: 12 elever | För mer information: Kontakta Jonas Andersson på 0707-707014 eller anmäl ditt intresse här

Målgrupp

Vår kurs i systemarkitekturens grunder är lämplig för dig som redan har har viss kunskap om system- och produktutveckling, men som vill ta ett kompetenskliv och uppnå en bättre förståelse för grunderna i effektiv systemarkitektur och hur de kan omsättas till värde för din organisation. Kursen är ett utmärkt komplement till din företagsinterna kompetensutveckling.

Lärandemål

Kursen ger dig en utökad förståelse för systemarkitekturbegreppet och dess relation till systems engineering i allmänhet, men design och integration i synnerhet. Du lär dig också att skapa en behovsanpassad struktur för din arkitekturbeskrivning och att välja beskrivningssätt som hjälper dig att hålla ögonen på dina viktigaste risker, osäkerheter och framgångsfaktorer. I kursen kommer du också att får en inblick i hur systemarkitektur kan användas som ett verktyg i tekniskt ledarskap.

Ur kursinnehållet

 • Arkitektur och systems engineering
 • Systemarkitekturens gemensamma språk
 • Designa din arkitekturbeskrivning
 • Att välja och utforma viewpoints
 • Modeller och systemarkitektur
 • Att analysera och utvärdera systemarkitektur
 • Systemarkitektur och integration
 • Systemarkitektur som ett verktyg för ledning

Låter det här intressant?

Fyll i namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss. Vi kan erbjuda både företagsinterna kurser och genomföra kursen som öppen utbildning om vi har en lagom stor grupp.

 1. Namn(*)
  Invalid Input
 2. E-post(*)
  Invalid Input
 3. Telefon:
  Invalid Input
  Anges bara om du vill bli kontaktad per telefon.
 4. Anmäl dig till Decisionwares nyhetsbrev
  Invalid Input