The Business Case for Systems Engineering

Prioritera rätt när du utvecklar och upphandlar teknologiintensiva produkter:

Effektiva och framgångsrika teknologiintensiva projekt är beroende av ett klokt arbetssätt. Systems engineering tillhandahåller en rik metodikverktygslåda som kan anpassas till och kombineras med ditt nuvarande arbetssätt. Vår inspirationsdag The Business Case for Systems Engineering riktar sig till alla som är nyfikna på vilka delar av systems engineering som kan omsättas i verklig nytta för just din organisation.

Dagen börjar med att vi presenterar resultatet av flera av de studier som gjorts avseende "return on investment" av att använda principer, processer och metodik kopplande till systems engineering. Den senare delen av dagen fokuserar vi på hur delar av systems engineering kan väljas och implementeras för att förändra och anpassa utvecklingsorganisationer att möta allt växande tekniska och kommersiella utmaningar. Genonförs inspirationsdagen som företagsintert finns stora möjligheter att anpassa programmet till dina önskemål.


Inspirationsdagen genomförs i samarbete med

Kurskod: DW200 | Nivå: Inspiration | Längd: 4-6 timmar | Språk: Engelska | Ideal gruppstorlek: ca 20 deltagare