Exempel på "bar divided" info items

Att utveckla, planera för eller köpa tekniska produkter är en beslutsintensiv process. Lyckade beslut handlar ofta om att framgångsrikt förutse eller förhålla sig till framtiden. Beslut kan gälla kundkrav, designval eller utvärdering av offerter. De kan vara stora eller små och avse produkten eller systemet, projektet, produktorganisationen, produktplattformen eller utvecklingslivscykeln.

En omvärld i ständig förändring och krympande marknadsfönster gör också att kort- och långsiktiga tidsaspekter spelar en allt större roll i ett allt mer dynamiskt beslutsfattande. Många gånger tar vi också helt omedvetet beslut som senare får stora konsekvenser.

 

Kurskod: DW220 | Nivå: Ett steg vidare | Längd: 2 dagar | Språk: Svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska | Gruppstorlek: 16 elever | För mer information: Kontakta Jonas Andersson på 0707-707014 eller anmäl ditt intresse här

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som redan har en grundläggande förstående för system- och produktutveckling men som vill uppnå en bättre förståelse för hur den tekniskt beslutsfattande kan användas som ett verktyg vid systemutveckling eller produktplanering.

Lärandemål

Efter kursen kommer du att ha en utökad förståelse för beslut och beslutsfattande i tekniska verksamheter och hur beslutsprocessen hänger samman med andra utvecklingsaktiviteter. Du kommer också lära dig att använda några enkla men användbara metoder för beslutsstöd.

Ur kursinnehållet

 • Vad är tekniskt beslutsfattande?
 • Designbeslut och konceptval
 • Beslutsprocessen
 • Beslut under utvecklingslivscykeln
 • Beslut för produktplanering
 • Ingenjören som beslutsfattare

Intresseanmälan

Observera att en intresseanmälan inte förbinder dig till någonting!

 1. Name(*)
  Invalid Input
 2. E-mail(*)
  Invalid Input
 3. Phone
  Invalid Input
  Only if you want us to contact you by phone
 4. Din integritet(*)
  Invalid Input
 5. Yes, I would like to recieve sporadic information by e-mail
  Invalid Input